נוטריון מוסמך לאשר נכונות של תרגום מסמך ובלבד שהוא שולט היטב בשפה בה נכתב המסמך המקורי ובשפה אליה תורגם.

במקרים רבים נדרש אישור נוטריוני של תרגום מסמך על ידי מוסדות שונים בארץ ובחו"ל. האישור קובע כי התרגום הוא תרגום נכון ומדויק של המסמך המקורי.

משרדנו מעניק שירותי אישור נוטריוני לתרגום מסמכים מהשפה האנגלית לשפה העברית ומהשפה העברית לשפה האנגלית.

מדובר הן בתרגום של תעודות כגון תעודת בגרות, תעודת יושר, תעודת לידה, תעודת זהות, תמצית רישום ממשרד הפנים, תעודת נישואין, תעודת גירושין, תעודת שחרור, וכיוצ"ב, והן בתרגום של מסמכים אחרים כגון תלושי שכר, הסכמים שונים ועוד…

מחירו של אישור נוטריוני לנכונות התרגום של מסמך קבוע בחוק (תקנות הנוטריונים (שכר ושירותים) תשל"ט- 1978) והוא תלוי במספר המילים שנדרש לתרגם.

שירות זה ניתן לקבל גם ללא הגעה פיזית למשרדנו ובלבד שהמסמך המקורי שתרגומו נדרש יועבר אל משרדנו באמצעות הדואר, ולאחר הסדרת התשלום ישלח האישור הנוטריוני והמסמך המקורי בדואר אל כתובת הלקוח.

תשומת הלב מופנית לכך שבמקרים רבים מסמכים אשר תרגומם ואישורם על ידי נוטריון נדרש לצורך הגשתם למוסדות בחו"ל, יש לאשר גם באמצעות אפוסטיל. (לקריאה על אישור אפוסטיל לחץ כאן).

לקבלת השירות הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכת הדין לירן כהן.