הניסיון הרב של משרדנו בתחום דיני המשפחה והירושה, מלמד כי עיקר הסכסוכים המשפחתיים סובבים סביב ענייני ממון ורכוש. סכסוכים אשר במקרים רבים ניתן היה למנוע מבעוד מועד באמצעות עריכת הסכם ממון להבטחת זכויותיהם של כל אחד מבני הזוג, תוך יצירת חלוקה מוסכמת וברורה בין הרכוש המשותף לבין רכושו האישי של כל אחד מבני הזוג.

הסכם ממון לפי הגדרת השופטת מרים בן פורת – הוא הסכם הצופה פני איזון משאבים בענייני ממון לעת מוות או גירושין.

למעשה מדובר בהסכם משפטי המסדיר את יחסי הממון שבין בני הזוג, כאשר רוב בני הזוג עורכים הסכמי ממון ביניהם במטרה ליצור הגדרה ברורה של חלוקת הרכוש, מתוך רצון לקבוע חלוקה עתידית מוסכמת של הרכוש במקרה של פרידה או מוות.

הדרישה לעריכת הסכמי ממון נמצאת במגמת עליה במהלך השנים האחרונות, ככל הנראה כחלק מהמודעות ההולכת וגוברת של בני זוג לאפשרות כי לפחות אצל חלקם מערכת היחסים הזוגית עשויה להסתיים בעתיד בפרידה ו/או גירושין (נכון לשנת 2016 על כל 3 זוגות יהודים שנישאו בישראל זוג אחד התגרש, ונתונים אלו אינם כוללים זוגות רבים החיים כ"ידועים בציבור").

במקביל לפניות מצד זוגות המתחילים פרק נוסף בחייהם עם בן זוג חדש ובו זמנית מעוניינים להבטיח הפרדה רכושית מלאה, קיימות פניות רבות מאוד מצד זוגות צעירים אשר אחד מבני הזוג קיבל מתנה יקרת ערך מהוריו (לדוגמא: דירה, מינוי "בן ממשיך", "בן חוזר", כספים, הלוואות וכו'), בעוד שההורים ובן הזוג מקבל המתנה מעוניינים להבטיח כי במקרה של פרידת בני הזוג בעתיד הקרוב לא תועבר מחצית "המתנה" לידי בן הזוג האחר במסגרת הפרידה או הגירושין.

בנוסף ראוי לציין, כי פניות רבות בבקשה לעריכת הסכמי ממון נובעות מדאגת של בני הזוג לחלוקת עיזבונם במקרה של פטירה, ומרצון להימנע מסכסוכים עתידים בין יורשיהם לבין בן או בת הזוג ביחס להיקף עיזבונם.

הניסיון בתחום מלמד כי קיים בלבול גדול אצל רוב הציבור בין הצורך בעריכת הסכם ממון לבין הצורך בכתיבת צוואה, ורבים מאמינים כי במידה וערכו צוואה אין להם כל צורך בהסכם ממון, ולפיכך חשוב להבהיר:

הוראות בצוואה קובעות – מי הם יורשיי וכיצד יחולק עזבוני ליורשיי.

הוראות בהסכם הממון קובעות – מה רכושי ומה נכלל בעיזבוני? וכן כיצד יחולק הרכוש הקיים בין בני הזוג במקרה של גירושין או במקרה של מוות.

מכאן ששני הדברים שונים אך שלובים זה בזה – הסכם הממון מסדיר מה רכושי ומה רכושה של בת הזוג, בעוד שהצוואה מסדירה את זהות היורשים וכיצד יחולק רכושי בין יורשיי.

 

באלו מקרים מומלץ לערוך הסכם ממון?

  • כאשר אחד מבני הזוג נכנס לקשר הנישואין או הזוגיות עם רכוש רב ואינו מעוניין לחלוק את הרכוש במקרה של פרידה או גירושין.
  • כאשר בני הזוג מתגוררים בדירה שבבעלות אחד מהצדדים בלבד, קיים חשש שבמרוצת השנים נוצרת כוונת שיתוף ובין הזוג האחר יוכל לדרוש זכויות בדירה.
  • כאשר ניתנת למי מבני הזוג הלוואה או מתנה יקרת ערך מההורים ו/או מתקבלת ירושה שנכנסת למסת הרכוש המשותפת, בעוד שהכוונה היא לא לחלוק ברכוש זה במקרה של פרידה או גירושין.
  • בכל מקרה של נישואים שניים או חיים משותפים כידועים בציבור, כאשר מצד אחד מתנהל משק בית משותף ובו זמנית כוונת הצדדים היא לנהל הפרדה רכושית.
  • בכל מקרה בו לבעלים של משק חקלאי יש בן או בת זוג חדשים ואין ברצונו להעביר את זכויותיו במשק לבן או בת הזוג במקרה של פטירה (הוראות החלות בהתאם להסכם החכירה ו/או "להסכם המשולש").
  • חשש מהסתבכות כלכלית עתידית של אחד מבני הזוג, ורצון של בן הזוג שלא להסתכן כתוצאה מפעילות עסקית של בן זוגו.

כמובן שהרשימה המפורטת דלעיל מהווה רק חלק קטן מהסיבות והיתרונות הרבים בעריכת הסכם ממון, וקיימים יתרונות רבים נוספים שאינם שייכים בהכרח לנושא חלוקת הרכוש וניתן לכלול אותם באופן עקיף במסגרת אישור הסכם ממון, כגון: כתיבת הוראות מוסכמות למקרה של גירושין ביחס למזונות הילדים, הסדרי ראייה ומשמורת, קביעת הסכמות ביחס למקום מגורי הילדים, קביעת מקום ודרך חינוך הילדים, דרכים מוסכמות ליישוב סכסוכים בעתיד ללא פנייה לערכאות משפטיות, ועוד…

על אף החשיבות הרבה בעריכת הסכם ממון במקרים המפורטים דלעיל, חלק ניכר מהציבור נמנע מלערוך הסכם ממון, זאת ככל הנראה בהיותו בלתי רומנטי, ונושא הגורם לחוסר נעימות בין בני זוג וחשש ליצירת עימותים עם בן הזוג האחר אשר עשויים לפגוע בזוגיות.

יחד עם זאת חשוב להדגיש, כי במרבית המקרים כאשר היחסים הזוגיים בין בני הזוג מתערערים ועולה הצורך בעריכת הסכם ממון, בני הזוג כבר מצויים בשלב של סכסוך והדבר מקשה עד מאוד על האפשרות להגיע להסכם ממון באופן מושכל, מוסכם, ומבלי שזכויותיו של צד כלשהו יקופחו במסגרת ההסכם.

חשוב לזכור כי חוסר הנעימות בין בני הזוג הנגרם כתוצאה מעריכת הסכם הצופה אפשרות של פרידה בעתיד הוא כאין וכאפס לעומת העימותים החריפים המתנהלים בבתי המשפט מידי יום בענייניהם של זוגות אשר נמנעו מעריכת הסכם ממון.

אנו ממליצים ללקוחותינו להתגבר על חוסר הנעימות הרגעית, לערוך הסכם ממון, ובדרך זו להימנע מעימותים וסכסוכים כואבים ופנייה לבתי המשפט במקרה של פרידה בעתיד.

לתשומת לבכם – הסכם ממון טעון אישור נוטריון או בית משפט לענייני משפחה (בהתאם לנסיבות), אשר מתפקידם לוודא כי ההסכם נערך בהסכמה חופשית וכי בני הזוג מבינים את תוכנו ותוצאותיו!

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין.