משרד עורכי הדין גלט כהן ושות' מתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה, ובפרט בתכנון משפטי נכון לעת זקנה. פעמים רבות במסגרת מתן ייעוץ ועריכת צוואות מבקשים לקוחותינו להשאיר במסגרת צוואתם הנחיות מקדימות ביחס "לניתוק ממכשירים". כמובן שצוואה אינה המקום המתאים להותיר הנחיות מסוג זה מאחר ותוכן הצוואה מתגלה ומקבל תוקף חוקי על ידי רשם הירושה רק לאחר פטירתו של המצווה. יחד עם זאת, נושא זה הוסדר במסגרת חוק החולה הנוטה למות.

חוק החולה הנוטה למות מסדיר את הכללים בהם אדם יכול להורות מראש שלא יינתן לו טיפול רפואי מסוים במידה ויהיה "חולה נוטה למות", ובמקרה שבאותו שלב בחייו לא יהיה כשיר לקבל החלטות עבור עצמו. המטרה היא להקל על סבלו של החולה ולהימנע ממתן טיפול רפואי מאריך חיים לטווח קצר וגורם לסבל, וכאשר סביר להניח כי לו היה החולה מסוגל להביע את רצונו הוא היה בוחר להימנע מקבלת הטיפול.

חשוב להבהיר כי ההוראות נכנסות לתוקפן רק לאחר שהחולה הוגדר כ"חולה נוטה למות".

"חולה נוטה למות" – מוגדר בחוק כחולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא שתוחלת חייו הצפויה לפי הערכת מומחה רפואי אינה עולה על חצי שנה, וזאת גם במידה שיקבל טיפול רפואי.

למעשה הרופאים מחויבים על פי חוק להמשיך במתן טיפול מקל ומאריך חיים לכל חולה, והחוק מאפשר לחולה הנוטה למות להשאיר מבעוד מועד הנחיות מקדימות אשר ימנעו את מתן אותו הטיפול – לדוגמא: הפסקת טיפולים מחזוריים כגון כימותרפיה, הקרנות, דיאליזה או הפסקת פעולות מצילות חיים כגון החייאה, כאשר מדובר בהארכת חייו של החולה לתקופה קצרה נוספת בלבד.

החוק קובע מתי ניתן להימנע ממתן טיפול רפואי, אך אוסר על המתה במעשה!

מי רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות –  כל אדם מעל גיל 17.

בנוסף, קיימת האפשרות למתן ייפוי כוח לקרוב משפחה אשר יהיה רשאי להחליט עבור חולה הנוטה למות ביחס להימנעות מטיפול מאריך חיים, אולם בשלב זה מדובר בייפוי כוח ספציפי ולא ניתן לכלול הוראות אלו במסגרת ייפוי כוח מתמשך. (לקבלת הסבר על ייפוי כוח מתמשך לחץ כאן)

סכסוכים משפחתיים ביחס למתן הסכמה לטיפול רפואי בקרוב משפחה הם מהקשים והכואבים ביותר, ובמקרים רבים מינוי מיופה כוח מונע חילוקי דעות בין בני המשפחה בינם לבין עצמם ובין המשפחה לבין הצוות הרפואי. יש זהות ברורה של אדם אשר הוא המוסמך לקבל החלטות ביחס לחולה, וכולם מכבדים את הנחיותיו המוקדמות של החולה ופועלים בהתאם להחלטתו של מיופה הכוח.

מינוי מיופה כוח יכול במקרים מסוימים לחסוך את הצורך בפנייה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי אפוטרופוס לענייני גוף (למשל פנייה לצורך קבלת החלטה ביחס לניתוח כאשר החולה אינו כשיר לקבל החלטה בעצמו).

חשוב להדגיש כי כל עוד אדם צלול ובהכרה מלאה – החלטתו גוברת על כל הוראה קודמת ו/או על הוראת  מיופה הכוח.

תוקף ההנחיות הרפואיות המקדימות הינו ל-5 שנים בלבד. אולם פעולת הארכת ההנחיות פשוטה וקלה לביצוע וניתן להאריך את ההנחיות המקדימות באמצעות משלוח טופס הארכה כל 5 שנים.

לצורך מתן הנחיות רפואיות מקדימות אין צורך לפנות לעורך דין, זאת מאחר ועל הטופס למתן הנחיות רפואיות מקדימות יש לחתום בפני רופא ובפני 2 עדים.

את ההנחיות הרפואיות וייפוי הכוח לאחר שנחתמו ואומתו שולחים ל"מרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות", הטפסים נבדקים ונכנסים למאגר אשר אליו מחוברים גם בתי החולים.

הנחיות רפואיות מקדימות שמולאו נחתמו ונשלחו למשרד הבריאות מחייבות את הצוות הרפואי!

המעוניינים בקבלת מידע נוסף בנושא מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של משרד הבריאות ולבצע חיפוש לפי "הנחיות רפואיות מקדימות", לנוחיותכם מצורפים להלן הטפסים הרלוונטיים המפורסמים על ידי משרד הבריאות.

להורדת טופס למתן הנחיות רפואיות מקדימות לחץ כאן.

להורדת טופס ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות מקדימות לחץ כאן.

להורדת טופס להארכת תוקפן של הנחיות רפואיות מקדימות לחץ כאן.

לתשומת ליבכם, את הטפסים יש לשלוח בדואר רשום בצירוף צילום תעודת זהות אל כתובת משרד הבריאות הרשומה בגוף הטופס.

 

בכבוד רב,

אורי גלט, עו"ד
גלט כהן ושות' – משרד עורכי דין