חלק משמעותי מהתביעות המתנהלות בבתי המשפט בישראל נוגעות לתחום נזקי הרכוש. מדובר בנזקים שעלולים להיגרם לרכושו של כל אדם- לביתו, לרכבו, לחפציו ולעסקו לרבות למשק ולשטחים חקלאיים.

מקורם של נזקים כאמור יכול להיות כתוצאה מגורמים שונים לרבות תאונה, שריפה, שיטפון, פריצה, ליקויי בניה וכיוצ"ב.

  • כאשר רכושו של אדם מבוטח בביטוח רכוש מתאים בחברת הביטוח ניתן לפעול לקבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו מחברת הביטוח.
  • כאשר הנזקים הינם כתוצאה מרשלנות של צד שלישי ניתן לפעול לקבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו מאותו גורם אשר אחראי לגרימת הנזקים ומחברת הביטוח אשר ביטחה אותו בביטוח מתאים, ככל שהיה מבוטח.

 

על תביעה בנזקי רכוש חלים דיני הנזיקין ובפרט פקודת הנזיקין, כאשר בראש ובראשונה חובה על הניזוק להוכיח כי המזיק הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו וכתוצאה מכך גרם לו לנזק. ככל שמתקיים השלב הראשון יש לעבור לשלב השני ולהוכיח מהו היקף הנזק לצורך קבלת פיצוי.

 

משרד עורכי הדין גלט כהן ושות' בעפולה, מתמחה בתחום הנזיקין ובכלל זה בקיא בכל הנוגע לתביעות נזקי רכוש וביטוח.

לקריאה נוספת על תביעות ביטוח לחץ כאן.

 

עורכי הדין במשרדנו בעלי ניסיון רב בטיפול וניהול תביעות בגין נזקי רכוש, הן מול חברות הביטוח והן ישירות מול המזיק שגרם לנזק במקרה בו לא נערך ביטוח.

במסגרת הטיפול בתביעות נזקי רכוש משרדנו אף מסייע בעריכת חוות דעת מתאימות לצורך טיפול בתביעה, וליצירת קשר עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים כגון: שמאים, מהנדסים, אדריכלים, מודדים, חוקרים וכיוצ"ב. 

 

אם נגרם נזק לרכושכם ו/או גרמתם נזק לרכוש הזולת, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין לקבלת ייעוץ משפטי בנושא.