מעצם היותם של משרדנו ממוקמים בעמק יזרעאל וברמת הגולן, רבים מאוד מבין לקוחותינו הינם בעלי משקים חקלאיים, ומשכך ראינו לנכון להשתלם ולהתמקצע ככל הניתן בדינים הייחודיים החלים על משקים חקלאיים ובסוגיות המשפטיות הרלוונטיות להתיישבות העובדת.

ישנן סוגיות משפטיות המאפיינות ורלוונטיות בעיקר להתיישבות העובדת, והדבר בא לידי ביטוי בנושאים מסחריים יומיומיים, כגון: הקמת שותפויות בין חקלאים, ניהול רפתות וחליבה משותפת, פעילות במכסות חלב, החכרת שטחים חקלאיים, הקמת צימרים ומיזמים סולאריים במשק וכיוצ"ב.
בעניינים אלו קל מאוד לעשות טעויות דרמטיות כאשר אנו נוקטים בצעדים משפטיים המנוגדים להוראות החוק ו/או להוראות מינהל מקרקעי ישראל ו/או מועצת החלב ו/או הגופים המסדירים את הענף, ולפיכך מומלץ לבעלי המשקים החקלאיים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אך ורק אצל עורך דין הבקיא בסוגיות אלו.

ניסיוננו מלמד שמרבית בעלי המשקים החקלאיים מכירים מושגים משפטיים מתחום המשפחה והירושה הרלוונטיים להתיישבות העובדת כגון "חוזה משולש", "בר רשות", מינוי "בן ממשיך" "בן חוזר" וכדומה, אולם הלכה למעשה במקרים רבים הם אינם מודעים למשמעויות המשפטיות האמיתיות הנובעות מביצוע פעולות ביחס למשק, וכן אינם מודעים להוראות הייחודיות החלות על העברת זכויות במשק חקלאי, ובפרט ביחס להעברת זכויות בין דורית במשק חקלאי.

משרד גלט כהן ושות' מתמחה במתן ייעוץ ביחס לביצוע עסקאות במשקים חקלאים, וכן במתן ייעוץ ותכנון משפטי נכון לעת זקנה בכל הקשור להעברת זכויות במשקים – עריכת צוואה, מינוי "בן ממשיך" וכדומה.

בנוסף אנו עוסקים במתן ייעוץ שוטף ללקוחותינו ובעריכת הסכמים בעת הקמת מיזמים חקלאיים מכל הסוגים, הקמת שותפויות לתפעול רפתות, דיר ולולים. וכן בעלי ניסיון בייצוג משפטי בהליכים אלו, לרבות בהליכי פירוק שותפויות וסגירת תיק השותפות.

לקריאה נוספת בנושא חוזים והסכמים לחץ כאן.

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין.