תאונות דרכים מתרחשות מידי יום בישראל והינן בבחינת מכת מדינה.

בכל יום אנו שומעים על אנשים שנפגעים בתאונת דרכים, פגיעות בדרגות קושי שונות, בין כנהגים ברכב, בין כנוסעים ברכב ובין כהולכי רגל.

כל אדם שנפגע במסגרת תאונת דרכים זכאי לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה מחברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נסע/נהג או הרכב שפגע בו כהולך רגל.

על מנת לקבל את הפיצוי המגיע לך מחברת הביטוח כנפגע בתאונת דרכים חשוב לבצע מספר פעולות בסמוך להתרחשות התאונה בכדי שניתן יהיה להוכיח כראוי את הנזק שנגרם כתוצאה מהתאונה ולדרוש את הפיצוי המגיע מחברת הביטוח.

במאמר זה נסקור בקצרה את הפעולות אשר מומלץ לבצע לאחר שנפגעת בתאונת דרכים בכדי לקבל את הפיצוי המגיע לך בגין נזקי הגוף שנגרמו לך כתוצאה מהתאונה.

יודגש כי מדובר במידע ראשוני וכללי בלבד שאינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ומומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בתחום לקבלת המידע הרלוונטי לכל מקרה לגופו.

 

  1. איסוף פרטים רלוונטיים ותיעוד הנזקים מהתאונה:

מיד לאחר התאונה יש לאסוף מכל הנוכחים במקום התאונה ובפרט מהמעורבים בתאונה פרטים רלוונטיים ובכלל זה:

שם מלא, תעודת זהות ומס' הטלפון של נהגים/ נוסעים ברכבים שהיו מעורבים בתאונה ושל הולכי הרגל שהיו מעורבים בתאונה.

שם מלא ותעודת זהות של עדים לתאונה וכן מספרי הטלפון שלהם.

לצלם (אפשר בנייד) רישיון רכב של הרכבים שהיו מעורבים בתאונה, רישיון נהיגה של הנהגים שהיו מעורבים בתאונה, פרטי פוליסת ביטוח חובה וביטוח מקיף/ צד שלישי של הרכבים שהיו מעורבים בתאונה (שם חברת הביטוח ומספר הפוליסה, פרטי סוכן הביטוח), מספרי הרישוי של הרכבים המעורבים בתאונה וסוג הרכבים.

כמו כן כדאי לרשום את הכתובת של המקום בו התרחשה התאונה.

בנוסף, יש לתעד את הנזקים שנגרמו לרכבים המעורבים בתאונה (אפשר בטלפון הנייד) וכדאי לצלם באופן שבו ניתן יהיה לראות את הנזק וגם את מספר הרישוי של הרכבים המעורבים בתאונה.

אם נגרמו נזקי גוף הנראים על הגוף כתוצאה מהתאונה, כדאי לתעד בצילום גם נזקים אלו.

 

  1. קבלת טיפול רפואי:

ממקום התאונה יש להתפנות ללא דיחוי לבית החולים לצורך קבלת טיפול רפואי. גם אם הפגיעה אינה נראית חמורה, יש לעבור בדיקה על ידי רופא בבית החולים.

חשוב לציין בפני הרופא את העובדה כי הנזק נגרם כתוצאה מתאונת דרכים בה היית מעורב ולהעלות בפני הרופא את כל התופעות מהן אתה סובל בעקבות התאונה. יש לוודא כי כל הפרטים  והתלונות נרשמו בתעודה הרפואית שנמסרה בתום הטיפול.

יש לפעול בהתאם להמלצות הרופא.

לרוב נזקי הגוף כתוצאה מהתאונה מתגבשים בחלוף תקופה ממועד התרחשות התאונה ולכן חשוב להישאר במעקב רפואי בקופת החולים ולדאוג לקבלת טיפול רפואי מתאים כל זמן שנדרש. יש לוודא כי כל הטיפולים וכל התלונות מתועדים בחומר הרפואי הנמסר לידיך.

 

  1. הוצאת אישור משטרה על התרחשות התאונה:

מיד כשניתן, על הנפגע לפנות לתחנת המשטרה ולדווח על מעורבותו בתאונת דרכים ולהוציא אישור משטרה על קרות תאונת הדרכים ובו כל הפרטים הרלוונטיים אודות התאונה לרבות כלי הרכב המעורבים, הנהגים המעורבים, הנפגעים בתאונה פוליסות הביטוח הרלוונטיות וכו'.

לצורך הוצאת האישור יש להגיע לתחנת המשטרה עם תעודת זהות, רישיון נהיגה בתוקף למועד התאונה, רישיון רכב בתוקף למועד התאונה, תעודת ביטוח חובה בתוקף למועד התאונה ותעודה רפואית מבית החולים ממועד התאונה.

יש למלא במשטרה טופס הודעה על התאונה ולציין בו את כל הפרטים בנוגע לרכבים והנהגים שהיו מעורבים בתאונה ולנפגעים נוספים לכן כדאי להצטייד עם הפרטים שאספנו מיד לאחר התאונה.

 

  1. שמירת המסמכים הרלוונטיים:

יש לשמור בצורה מסודרת את כל המסמכים אשר ידרשו בהמשך לצורך הגשת תביעה כנגד חברת הביטוח ובכלל זה את המסמכים שיפורטו להלן:

תעודת ביטוח חובה של הרכב בו אתה נהגת/ נסעת בזמן התאונה ואם הנפגע הוא הולך רגל תעודת ביטוח חובה של הרכב הפוגע, תקפה למועד התאונה.

רישיון רכב של הרכב בו אתה נהגת /נסעת או הרכב שפגע בך כהולך רגל, תקף למועד התאונה.

רישיון הנהיגה של נהג הרכב משני צדיו תקף למועד התאונה.

אישור המשטרה אודות קרות תאונת הדרכים.

תמונות של הנזקים שנגרמו לרכב או דוח שמאי אודות הנזק שנגרם לרכב כתוצאה מהתאונה.

כל החומר והתיעוד הרפואי מקרות התאונה ועד להתגבשות הנזק וסיום המעקב והטיפול הרפואי.

כל הקבלות אודות הוצאות רפואיות הקשורות לנזק כתוצאה מהתאונה, לרבות קבלות אודות נסיעות לקבלת טיפולים רפואיים.

אם נזקקת לסיוע של צד שלישי כגון עזרה במשק הבית או טיפול סיעודי בעקבות פגיעתך בתאונה- כל הקבלות בגין הוצאות אלו.

אם נעדרת מעבודתך בעקבות התאונה ונגרמו הפסדי שכר- יש לשמור את 3 תלושי השכר האחרונים לפני מועד התאונה וכן לשמור את כל תלושי השכר לאחר מועד התאונה.

 

  1. בתאונת דרכים שהינה תאונת עבודה- פנייה למוסד לביטוח לאומי:

תאונת דרכים שהתרחשה במהלך העבודה או בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה הינה תאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה.

במקרה של תאונה כאמור, בטרם פנייה לקבלת פיצוי מחברת הביטוח, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי במסגרת פגיעה בעבודה ולמצות את ההליכים וקבלת כל הזכויות המגיעות מאת הביטוח הלאומי.

הסיבה לכך היא שחברת הביטוח אינה מפצה על סכומים שניתן לקבל מאת הביטוח הלאומי ויש לקזז מכל סכום המגיע מחברת הביטוח את הסכומים שהתקבלו מאת המוסד לביטוח לאומי.

 

  1. פנייה לעורך דין אשר תחום עיסוקו הוא נזיקין:

במקביל לאיסוף כל המסמכים הרלוונטיים יש לפנות לעורך דין העוסק בתחום הנזיקין ובקיא בטיפול בתביעות בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים.

פנייה לחברת הביטוח ללא עורך דין וללא הידע הנחוץ בנוגע לזכויותיו של נפגע תאונת דרכים, בהחלט עשויה להביא לכך שלא תקבלו את מלוא הפיצוי המגיע לכם.

משרד עורכי הדין גלט כהן ושות', מתמחה בתחום הנזיקין ובכלל זה בקיא בכל הנוגע לתביעות נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים. המשרד בעל ניסיון רב בטיפול בתביעות אלו, הן בשלב שלפני הגשת התביעה לבית המשפט וניהול משא ומתן מול חברות הביטוח במקרים של פגיעות קלות, והן בטיפול בתביעות בבית המשפט במקרים של נזקי גוף קשים שהותירו נכויות בנפגע או במקרים שהנפגע נהרג בתאונת הדרכים ועזבונו נדרש לתבוע את נזקו.

לקבלת ייעוץ משפטי הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין.

 

בכבוד רב,

לירן כהן, עו"ד
גלט כהן ושות' – משרד עורכי דין