מה זה ייפוי כוח מתמשך?

 1. כחלק מהמודעות ההולכת וגוברת לחשיבות של תכנון לעת זקנה, תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, באופן שיאפשר לאדם לקבוע הוראות ברורות לעתיד על מנת שחייו יתנהלו ככל האפשר כרצונו גם בתקופה שלא יהיה מסוגל לנהל את ענייניו.
 2. במסגרת תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מחודש אפריל 2017, התווספה לראשונה האפשרות החוקית לעריכת ייפוי כוח מתמשך, וכן למתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.
 3. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו על ידי מינוי אדם נוסף שיוכל לפעול בשמו במידה ותיפגע יכולתו לקבל החלטות.
 4. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם שליטה ומתן הנחיות מבעוד מועד ביחס לטיפול בו וברכושו בשעה שכבר לא יהיה כשיר לדאוג לענייניו.
 5. במסגרת ייפוי הכוח ניתנת לאדם הממנה האפשרות לבחור מי ינהל את ענייניו וכיצד הדברים יטופלו על מנת שחייו ימשיכו להתנהל לפי בחירתו ורצונו.
 6. ייפוי הכוח המתמשך יכול לכלול הוראות הן בתחום הרכוש, הן בתחום האישי והן בתחום הרפואי.
 7. ייפוי הכוח המתמשך מופקד על ידי עורך הדין במשרד המשפטים, ונכנס לתוקפו לאחר המצאת חוות דעת רפואית ו/או בהתאם להוראות אחרות שקבע האדם הממנה בייפוי הכוח.
 8. האדם הממנה רשאי למנות אדם נוסף או כל גורם אחר (לרבות האפוטרופוס הכללי) על מנת שיפקח על פעולות מיופה הכוח, וכן למנות גורם מיודע.
 9. חשוב להדגיש כי ייפוי כוח  מתמשך יכול להיערך ולהיחתם אך ורק על ידי עורך דין שהוסמך לכך במיוחד על ידי האפוטרופוס הכללי. עורך הדין אורי גלט ממשרדנו הינו בין עורכי הדין הראשונים בישראל אשר הוסמכו לעריכת ייפוי כוח מתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי.
 10. אנו ממליצים בחום על עריכת ייפוי כוח מתמשך, ורואים בו כמסמך משפטי הכרחי בדומה לעריכת צוואה.
 11. לעריכת ייפוי כוח מתמשך יתרונות משמעותיים ביותר, ובפרט חוסך ייפוי הכוח המתמשך את הפנייה לבתי המשפט לענייני משפחה ואת מעורבות בתי המשפט לענייני משפחה בהליכי מינוי אפוטרופוס. זהות מיופה הכוח נקבעת בהתאם לרצון הממנה ולא על ידי שופט, ומיופה הכוח אינו נדרש במתן דיווח שנתי לאפוטרופוס הכללי, נושא אשר לעיתים מרתיע בני משפחה מלתת את הסכמתם להתמנות כאפוטרופוסים.
 12. לאלו המעוניינים לקבוע את זהות האפוטרופוס אשר במידת הצורך ימונה בעניינם בעתיד, ובו זמנית מעוניינים במעורבות ובפיקוח מטעם המדינה והאפוטרופוס הכללי במועד בו לא יהיו כשירים לנהל את ענייניהם – ניתנה האפשרות ל"מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס". אופציה זו לטעמנו רלוונטית בעיקר ללקוחות עריריים הרוצים למנות תאגידים לניהול ענייניהם, או ללקוחות המודעים כבר כיום לסכסוכים במשפחה המצריכים פיקוח מטעם האפוטרופוס הכללי.
 13. המפורט דלעיל מהווה הסבר ראשוני על קצה המזלג ביחס לאפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם לעריכת ייפוי כוח מתמשך. משרד גלט כהן ושות' מתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה, ובפרט בתכנון משפטי נכון לעת זקנה, והנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו לקבלת ייעוץ משפטי ומידע פרטני נוסף.

 

בכבוד רב,

אורי גלט, עו"ד
גלט כהן ושות' – משרד עורכי דין

לתשומת ליבכם, הוראות למיופה הכוח הנוגעות להנחיות מקדימות בקשר לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות (מה שידוע בלשון רבים כהוראות ביחס ל"ניתוק ממכשירים") לא יחולו ללא מתן ייפוי כוח ספציפי לפי חוק החולה הנוטה למות. ולקריאה בעניין זה נא עברו לפרסום: "מתן הנחיות מקדימות לחולה הנוטה למות".