משרד עורכי הדין גלט כהן ושות', מתמחה בתחום הנזיקין ובכלל זה בקיא בכל הנוגע לתביעות נזקי גוף כתוצאה מתאונות עבודה. עו"ד לירן כהן ממשרדנו ניהלה בעבר את מחלקת הנזיקין באחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום הנזיקין והביטוח.

עו"ד כהן בעלת ניסיון רב בטיפול בתביעות נפגעי עבודה כנגד המעביד וחברת הביטוח, הן בשלב שלפני הגשת התביעה לבית המשפט וניהול משא ומתן מול חברות הביטוח, והן בטיפול בתביעות בבית המשפט.

 

להלן מידע משפטי ראשוני בנושא תאונות עבודה:

מהי תאונת עבודה:

תאונת עבודה היא תאונה שקרתה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו.

גם תאונה שהתרחשה בדרכו של העובד מביתו לעבודה או בדרכו מהעבודה לביתו תחשב תאונת עבודה.

 

תאונת עבודה יכולה ללבוש צורות שונות:

פגיעה ממכונה או מכלי עבודה, נפילה מגובה (מגג, מסולם, מפיגום וכיוצ"ב), החלקה בשל משטח עבודה לא בטוח וכיוצ"ב.

גם תאונת דרכים במהלך העבודה או בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה נחשבת תאונת עבודה.

בין נפגעי העבודה נכללים גם עובדים שחלו במחלת מקצוע- מחלה שאדם לקה בה כתוצאה מתנאי עבודתו.

 

נפגע עבודה הוא גם אדם הסובל ממיקרוטראומה- כאשר עובד נדרש לבצע עבודה שכוללת פעולה מסוימת החוזרת על עצמה מספר פעמים רב ביום באופן קבוע ודומה, וכתוצאה מאותה פעולה לאחר תקופה נגרם לו נזק גוף.

 

תביעה מול המוסד לביטוח לאומי:

על נפגע עבודה ראשית לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת למצות את זכויותיו.

תחילה יש להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה– זוהי תביעה לקבלת פיצוי אודות אובדן השכר בימים בהם הנפגע מצוי באי כושר בעקבות פגיעתו בתאונה. דמי הפגיעה משולמים עד ל-91 ימים. תביעה לדמי פגיעה יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד התאונה.

אם כתוצאה מהתאונה סבור הנפגע כי נותרה לו נכות, יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה– זוהי תביעה לקביעת דרגת נכות זמנית ו/או צמיתה כתוצאה מהתאונה. לאחר הגשת התביעה מוזמן הנפגע לבדיקה של וועדה רפואית ובהתאם לממצאי הוועדה הוא זכאי לתשלום.

בגין נכות זמנית זכאי הנפגע לתשלום חודשי יחסי בהתאם לנכות שנקבעה לו.

בגין נכות צמיתה מ-10% ועד 19%- הנפגע זכאי למענק חד פעמי.

בגין נכות צמיתה מ-20% ומעלה- הנפגע זכאי לקצבת נכות חודשית.

אם בעתיד תחול החמרה במצבו של הנפגע, יהיה באפשרותו להגיש לביטוח הלאומי תביעה להחמרת מצב ולהיבדק מחדש על ידי ועדה רפואית שתקבע את נכותו.

 

תביעה מול המעביד וחברת הביטוח:

ככל שתאונת העבודה התרחשה כתוצאה מרשלנות של המעביד, ניתן להגיש בנוסף גם תביעה נזיקית כנגד המעביד וכנגד חברת הביטוח שביטחה את המעביד בביטוח חבות מעבידים.

רשלנות של מעביד יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות ומגוונות, למשל: אספקת ציוד עבודה לקוי, אי שמירה על סביבת עבודה/משטחי עבודה בטיחותיים, אי אספקת ציוד עבודה מגן נדרש לעבודות מסוימות, העדר הדרכה בנוגע לעבודה, העדר פיקוח, העדר הוראות עבודה ואזהרה מפני הסיכונים בעבודה וכיוצ"ב.

בתביעה כנגד המעביד יהיה על הנפגע להוכיח כי התאונה התרחשה כתוצאה מהרשלנות של המעביד, וכי הנזק שנגרם לתובע הינו כתוצאה מהתאונה.

 

להוכחת נזקו יהיה על הנפגע לפנות למומחה בתחום פגיעתו לקבלת חוות דעת רפואית אשר תקבע את הנכות שנותרה לו בעקבות התאונה.

 

מהם הנזקים בגינם ניתן פיצוי בתביעה נזיקית במקרה של תאונת עבודה:

נפגע בתאונת עבודה זכאי, ככל ויוכיח את תביעתו, לפיצוי בגין הנזקים הבאים:

 

הפסדי שכר – נפגע זכאי לקבל פיצוי על הפסדי השכר שנגרמו לו ממועד התאונה ועד הגשת התביעה, וככל שהתאונה הותירה בו נכות אשר יש בה כדי להשליך על כושר התפקוד של הנפגע, הוא יהיה זכאי לקבל פיצוי עבור הפסדי שכר בעתיד וכן עבור אובדן פנסיה והטבות סוציאליות.

 

הוצאות רפואיות –  נפגע זכאי לקבל פיצוי בגין ההוצאות הרפואיות שנגרמו לו מאז התאונה ועד מועד התביעה, לרבות הוצאות בגין תרופות, אביזרים רפואיים, נסיעות לבדיקות ומעקב רפואי, ייעוץ עם מומחים, טיפולים רפואיים וכיוצ"ב. ככל שהתאונה הותירה בנפגע נכות אשר תצריך טיפול רפואי גם בעתיד, זכאי הנפגע לפיצוי עבור הוצאות רפואיות בעתיד.

 

עזרת צד ג' – נפגע זכאי לפיצוי בגין עזרת צד ג' לה הוא נזקק מאז התאונה ועד הגשת התביעה, בין אם מדובר בעזרה בשכר ובין אם מדובר בעזרת קרובי משפחה. מדובר על הוצאות בגין עזרה במשק הבית, עזרה בסיעוד וכיוצ"ב. ככל שהתאונה הותירה בנפגע נכות אשר תצריך סיוע של צד ג' גם בעתיד, זכאי הנפגע לפיצוי עבור עזרת צד ג' בעתיד.

 

כאב וסבל – נפגע זכאי לפיצוי עבור הנזק הלא ממוני שנגרם לו כתוצאה ממעורבותו ופציעתו בתאונה.

 

כאשר מדובר בפגיעה שהותירה בנפגע נכות קשה והוא מרותק לכיסא גלגלים או נזקק להשגחה צמודה, ישנם ראשי נזק נוספים בגינן ניתן פיצוי ובכלל זה הוצאות בגין ניידות (רכב מיוחד, צורך בהסעות/ נהג), הוצאות בגין התאמת דיור (הוצאות להתאים את הדיור הקיים למגורי נכה), הוצאות מחיה מוגברות, הוצאות נופש ופנאי, הוצאות אפוטרופוס וכיוצ"ב.

 

מסכום הפיצוי שייפסק לנפגע ינוכו התשלומים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגיעתו של הנפגע בתאונת עבודה.

 

תביעת יורשים ותביעת תלויים של נפגע שנהרג בתאונת עבודה

כאשר אדם נהרג כתוצאה מתאונת עבודה זכאים היורשים שלו לתבוע את נזקו כתוצאה מהתאונה וזכאים התלויים בו לתבוע את נזקם.

 

הנזקים בגינם זכאים היורשים לפיצוי הם: הוצאות קבורה ואבל, הפסדי שכר בשנים האבודות, הפסדי פנסיה וקצבת זקנה וכאב וסבל.

 

הנזקים בגינם זכאים התלויים לפיצוי הם: אובדן שירותי אב ובעל/ אם ורעיה והפסדי תמיכה בתלויים.

 

כאשר ישנה זהות בין היורשים של המנוח לתלויים בו, ישנה חפיפה בין הפסדי התמיכה להם זכאים התלויים ובין הפיצוי בגין השנים האבודות לו זכאים היורשים, ובמקרים אלו יינתן הפיצוי הגבוה מבין השניים בלבד שהוא בדר"כ הפיצוי בגין אובדן השכר בשנים האבודות.

 

מסכום הפיצוי ינוכו התשלומים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי בגין מות המנוח לרבות קצבת שארים.

 

עד מתי ניתן להגיש תביעה בגין פגיעה בתאונת עבודה

תביעה בגין נזק גוף שנגרם כתוצאה מתאונת עבודה ניתן להגיש עד 7 שנים ממועד התאונה. לאחר 7 שנים התביעה מתיישנת.

 

לקבלת הנחיות ראשוניות לנפגע בתאונת עבודה לחצו כאן

 

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין.