תאונת עבודה היא תאונה שנגרמה לאדם תוך כדי ועקב עבודתו.

גם אדם שנפגע בדרכו מביתו אל העבודה או בדרכו מהעבודה לביתו, נחשב כמי שנפגע בתאונת עבודה.

אדם שנפגע בתאונת דרכים בדרכו אל העבודה או בדרכו מהעבודה לביתו זכאי לפיצוי בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (לקבלת הנחיות במקרה של תאונת דרכים לחץ כאן).

מאמר זה עוסק בתאונת עבודה שנגרמה לאדם במקום עבודתו. להלן נסקור בקצרה את הפעולות אשר מומלץ לבצע לאחר שנפגעת בתאונת עבודה שאינה תאונת דרכים בכדי לקבל את הפיצוי המגיע לך בגין נזקי הגוף שנגרמו לך כתוצאה מתאונת העבודה.

יודגש כי מדובר במידע ראשוני וכללי בלבד שאינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ומומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בתחום לקבלת המידע הרלוונטי לכל מקרה לגופו.

 

 1. תיעוד המפגע והנזק, תיעוד נסיבות התאונה ואיסוף פרטי העדים:

מיד לאחר התאונה וככל שהתאונה נגרמה כתוצאה ממפגע כלשהו או ממכונה כלשהי, חשוב לצלם את מקום התאונה ואת המפגע או המכונה שגרמו לתאונה על מנת שניתן יהיה בעתיד להוכיח את הרשלנות שהביאה לקרות התאונה.

כמו כן בסמוך לאחר התאונה כדאי לרשום בפרטים את נסיבות התרחשות התאונה- באיזו שעה התרחשה התאונה, היכן בדיוק התרחשה, כיצד התרחשה, מי היה נוכח בעת התרחשות התאונה.

בנוסף יש לרשום את פרטיהם של כל העדים שהיו נוכחים בעת התרחשות התאונה- שם מלא, מס' תעודת זהות ומס' טלפון. יתכן ובעתיד יהיה צורך לזמן אותם למתן עדות.

אם נגרמו נזקי גוף הנראים לעין כתוצאה מהתאונה, כדאי לתעד בצילום גם נזקים אלו.

 

 1. יידוע המעביד על קרות התאונה וקבלת טופס ב"ל 250:

בסמוך לאחר התאונה יש ליידע את המעביד על התרחשות התאונה והנסיבות להתרחשות התאונה.

כמו כן יש לקבל מהמעביד טופס בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה (טופס ב"ל 250- לעיון בטופס לחץ כאן). בטופס זה על המעביד למלא את פרטיו, את פרטי העובד ואת פרטי התאונה, ובאמצעות טופס זה יוכל הנפגע לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את כל זכויותיו.

יש לוודא כי המעביד ממלא את פרטי התרחשות התאונה כפי שתיארת אותם בפניו.

 

 1. קבלת טיפול רפואי:

ממקום התאונה יש להתפנות לבית החולים לצורך קבלת טיפול רפואי.

חשוב לציין בפני הרופא את העובדה כי הנזק נגרם כתוצאה מתאונת עבודה בה היית מעורב ולתאר את התרחשות התאונה. אם נפגעת כתוצאה ממפגע או ממכונה לא תקינה שגרמה לתאונה יש לציין זאת בפני הרופא.

כמו כן יש להעלות בפני הרופא את כל התופעות מהן אתה סובל בעקבות התאונה.

יש לוודא כי כל הפרטים אודות התרחשות התאונה והגורם לה, וכל התלונות נרשמו בתעודה הרפואית שנמסרה בתום הטיפול.

יש לפעול בהתאם להמלצות הרופא.

לרוב נזקי הגוף כתוצאה מהתאונה מתגבשים בחלוף תקופה ממועד התרחשות התאונה ולכן חשוב להישאר במעקב רפואי בקופת החולים ולדאוג לקבלת טיפול רפואי מתאים כל זמן שנדרש. יש לוודא כי כל הטיפולים וכל התלונות מתועדים בחומר הרפואי הנמסר לידיך.

 

 1. פנייה למוסד לביטוח לאומי:

במקרה של תאונה עבודה ראשית יש לפנות למוסד לביטוח לאומי במסגרת פגיעה בעבודה ולמצות את ההליכים וקבלת כל הזכויות המגיעות מאת הביטוח הלאומי.

גם במקרה שהתאונה נגרמה כתוצאה מרשלנות של המעביד וישנה תביעה כנגד המעביד והמבטחת של המעביד, תחילה יש למצות את זכויותיך בביטוח הלאומי שכן חברת הביטוח  אינה מפצה על סכומים שניתן היה לקבל מאת הביטוח הלאומי ויש לקזז מכל סכום המגיע מחברת הביטוח את הסכומים שהתקבלו או שהיו זכאים להתקבל מאת המוסד לביטוח לאומי.

תחילה יש להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה– זוהי תביעה לקבלת פיצוי אודות אובדן השכר בימים בהם אתה מצוי באי כושר בעקבות פגיעתך בתאונה. דמי הפגיעה משולמים עד ל-91 ימים. תביעה לדמי פגיעה יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד התאונה.

להורדת טופס תביעה לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי לחץ כאן.

אם כתוצאה מהתאונה הינך סבור כי נותרה לך נכות, יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה- זוהי תביעה לקביעת דרגת נכות זמנית ו/או צמיתה כתוצאה מהתאונה. לאחר הגשת התביעה מוזמן הנפגע לבדיקה של וועדה רפואית ובהתאם לממצאי הוועדה הוא זכאי לתשלום.

בגין נכות זמנית זכאי הנפגע לתשלום חודשי יחסי בהתאם לנכות שנקבעה לו.

בגין נכות צמיתה מ-10% ועד 19%- הנפגע זכאי למענק חד פעמי.

בגין נכות צמיתה מ-20% ומעלה- הנפגע זכאי לקצבת נכות חודשית.

להורדת טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מהמוסד לביטוח לאומי לחץ כאן.

 

 1. שמירת המסמכים הרלוונטיים:

יש לשמור בצורה מסודרת את כל המסמכים, ובכלל זה את המסמכים שיפורטו להלן:

 • כל החומר והתיעוד הרפואי מקרות התאונה ועד להתגבשות הנזק וסיום המעקב והטיפול הרפואי.
 • כל החומר שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי לרבות תביעות שהוגשו, מכתבים שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי, פרוטוקולים של וועדות רפואיות ופירוט תקבולים שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי.
 • כל הקבלות אודות הוצאות רפואיות הקשורות לנזק כתוצאה מהתאונה, לרבות קבלות אודות נסיעות לקבלת טיפולים רפואיים, אביזרים רפואיים, תרופות וכיוצ"ב.
 • אם נזקקת לסיוע של צד שלישי כגון עזרה במשק הבית או טיפול סיעודי בעקבות פגיעתך בתאונה- כל הקבלות בגין הוצאות אלו.
 • אם נעדרת מעבודתך בעקבות התאונה ונגרמו הפסדי שכר- יש לשמור את 3 תלושי השכר האחרונים לפני מועד התאונה וכן לשמור את כל תלושי השכר לאחר מועד התאונה.

 

 1. פנייה לעורך דין אשר תחום עיסוקו הוא נזיקין:

ככל שתאונת העבודה התרחשה כתוצאה מרשלנות של המעביד, ניתן להגיש בנוסף גם תביעה נזיקית כנגד המעביד וכנגד חברת הביטוח שביטחה את המעביד בביטוח חבות מעבידים.

רשלנות של מעביד יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות ומגוונות, למשל: אספקת ציוד עבודה לקוי, אי שמירה על סביבת עבודה/ משטחי עבודה בטיחותיים, אי אספקת ציוד עבודה מגן נדרש לעבודות מסוימות, העדר הדרכה בנוגע לעבודה, העדר פיקוח, העדר הוראות עבודה ואזהרה מפני הסיכונים בעבודה וכיוצ"ב.

בתביעה כנגד המעביד יהיה על הנפגע להוכיח כי התאונה התרחשה כתוצאה מהרשלנות של המעביד, וכי הנזק שנגרם לתובע נגרם כתוצאה מהתאונה. תקופת ההתיישנות בגין תאונת עבודה הינה 7 שנים ממועד התרחשות התאונה.

ככל ולנפגע פוליסת ביטוח פרטיות כגון פוליסת אובדן כושר עבודה, פוליסת נכות מתאונה, פוליסת תאונות אישות, פוליסת ביטוח סיעודי, פוליסת מחלות קשות וכיוצ"ב, יתכן וקיימת עילת תביעה גם לפי הפוליסה הפרטית. תביעה זו הינה בנוסף לתביעה כנגד המעביד. יש לשים לב כי תקופת ההתיישנות בגין תביעות לפי פוליסה פרטית הינה 3 שנים בלבד.

לטיפול בנושא יש לפנות לעורך דין העוסק בתחום הנזיקין ובקיא בטיפול בתביעות בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונות עבודה.

עו"ד לירן כהן ממשרד עורכי הדין גלט כהן ושות', מתמחה בתחום הנזיקין ובכלל זה בקיאה בכל הנוגע לתביעות נזקי גוף כתוצאה מתאונות עבודה. עו"ד כהן בעלת ניסיון רב בטיפול בתביעות אלו בבתי המשפט, לרבות בטיפול בתביעות של נזקי גוף קשים שהותירו נכויות בנפגע, מחלות מקצוע, ומקרים שהנפגע נהרג בתאונת העבודה ועזבונו נדרש לתבוע את נזקו. עו"ד כהן אף בעלת ניסיון רב בתביעות על פי פוליסות ביטוח פרטיות כגון אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות, מחלות קשות וכיוצ"ב.

לקבלת ייעוץ משפטי הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין.

 

בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה

תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

 

בכבוד רב,

לירן כהן, עו"ד
גלט כהן ושות' – משרד עורכי דין