מרבית האנשים שונאים סיכונים ולפיכך הם דואגים לבטח את עצמם בפוליסות ביטוח פרטיות לכל צרה שתבוא.

 

ההתקשרות עם חברת הביטוח היא אינדיבידואלית ולכל אדם נערך ביטוח ספציפי בהתאם לדרישותיו ומכאן שתנאי הביטוח בין אדם לאדם עשויים להיות שונים ותלויים בביטוח הספציפי שנערך עבורו- הביטוח הפרטי שלו.

 

כאשר מתרחש מקרה הביטוח לעיתים עשויים מבוטחים להיתקל בקשיים מול חברת הביטוח בקבלת הפיצוי, ועשויים להתעורר חילוקי דעות בנוגע לתנאי הפוליסה ולפרשנותה.

 

משרד גלט כהן ושות' מטפל מזה שנים במגוון רב של תיקי נזיקין וביטוח תוך שימת דגש על תביעות בגין נזקי גוף.

 עורכי הדין במשרדנו עתירי ניסיון ובעלי ותק רב בייצוג בבתי המשפט בתביעות נזיקיות ובתביעות ביטוח, הן כמייצגי חברות הביטוח הגדולות והן כמייצגי המבוטחים, לרבות בתביעות בגין פוליסות ביטוח פרטיות, ולפיכך צברו ידע נרחב בנושא.

 

בין תביעות הביטוח הפרטי העיקריות בהן מטפל משרדנו ניתן למצוא את הביטוחים הבאים:

 

ביטוח אובדן כושר עבודה – ביטוח זה נועד לבטח אדם מפני מקרים בהם הוא נפגע בתאונה או חלה במחלה אשר מנעה ממנו להמשיך לעסוק בעיסוקו מלפני הפגיעה/המחלה וכתוצאה מכך נגרמו לו הפסדי שכר מלאים או חלקיים לתקופה ממושכת.

במסגרת טיפול בתביעות ביטוח אלו נידונות סוגיות כגון הגדרת העיסוק של המבוטח לפני התאונה והאם הוא מסוגל לעסוק בעיסוק סביר אחר, האם קיים אובדן כושר מלא- כלומר המבוטח איבד את היכולת לעסוק בעיסוקו בשיעור של 75% לפחות, האם קיים אובדן כושר חלקי- איבוד היכולת לעסוק בעיסוקו בשיעור שבין 25% ל-75%, האם מתקיימים חריגים לפוליסה כגון מצב רפואי קודם או אי גילוי עובדות רפואיות רלוונטיות, מהי תקופת ההמתנה שבסופה זכאי המבוטח לקבלת פיצוי, מהו השכר המבוטח- האם השכר המופיע בפוליסה או השכר בפועל, האם קיימים ניכויים של ביטוח לאומי או ביטוחים אחרים, האם קיים פטור מתשלום פרמיה ועוד.

 

ביטוח נכות מתאונה/ ביטוח תאונות אישיות – ביטוח זה נועד לבטח מקרים בהם אדם נפגע בתאונה וסבל מנכות כתוצאה מהתאונה. ביטוח נכות מתאונה מקנה לרוב פיצוי חד פעמי בגין נכות מהתאונה. ביטוח תאונות אישיות עשוי להעניק פיצוי גם על ימי אשפוז, שברים, כוויות ומוות בתאונה.

במסגרת טיפול בתביעות ביטוח אלו נידונות סוגיות כגון מהי הגדרת תאונה המזכה בפיצוי, מהי הגדרת הנכות המזכה בפיצוי, האם ישנו אובדן חלקי או אובדן מלא של איבר, מה גובה הנכות כתוצאה מהתאונה, האם מתקיימים חריגים לפוליסה, האם קיימים בפוליסה תנאים המפחיתים את הפיצוי (תנאי התאמה), מתי הפוליסה מוצתה ועוד.

 

ביטוח מחלות קשות – ביטוח זה נועד לבטח מקרים בהם אדם חלה במחלה קשה כגון סרטן מסוגים מסוימים, אלצהיימר, פרקינסון וכיוצ"ב. הביטוח מקנה פיצוי כספי חד פעמי.

במסגרת טיפול בתביעות ביטוח אלו נידונות סוגיות כגון מהי תקופת האכשרה בסיומה זכאי המבוטח לפיצוי, מהי הגדרה של מחלה קשה המזכה בפיצוי, האם מתקיימים חריגים לפוליסה ועוד.

 

ביטוחים פרטיים נוספים שקיימים הם ביטוח חיים, ביטוח סיעוד, ביטוח בריאות, ביטוח פנסיוני וביטוח נסיעות לחו"ל.

 

לקבלת מידע נוסף וייעוץ משפטי בנושא, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין.