משרד גלט כהן ושות' מייצג עובדים ומעסיקים בבית הדין לעבודה בתביעות העוסקות בדיני העבודה בישראל וביחסי העבודה בין עובד למעביד.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול במגוון סוגיות בתחום העבודה ובפרט בכל הנוגע לזכויות עובדים. כמו כן משרדנו נותן ייעוץ שוטף הן לעובדים והן למעבידים בכל הנוגע לזכויותיהם בהתאם לדיני העבודה בישראל, ואף עוסק בעריכת הסכמי עבודה.

בין הסוגיות בהן מטפל משרדנו ניתן למצוא את הסוגיות הבאות:

זכויות עובדים – דיני העבודה בישראל קובעים לכל עובד זכויות בסיסיות אותן מחויב כל מעביד להעניק לעובדיו. משרדנו מטפל בתביעות של עובדים לקבלת זכויותיהם עפ"י החוק וכן מגן על מעבידים מפני תביעות עובדים בגין אי מתן זכויות.

זכויות עובדים כוללות חובת הודעה לעובד על תנאי העסקתו, תשלום שכר שאינו פחות משכר המינימום, תשלום נוסף עבור שעות נוספות, תשלום עבור הוצאות נסיעה, תשלום דמי הבראה, מתן ימי חופשה וחג, דמי מחלה והפרשה לפנסיה.

לקריאה נוספת על זכויות עובדים לחץ כאן.

זכויות עובדים זרים – בשנים האחרונות מעסיקים רבים נתבעו על ידי עובדים זרים בגין אי מתן זכויות בהתאם לקבוע בחוק. למשרדנו ניסיון בייצוג מעבידים אשר נתבעו על ידי עובדים זרים בגין אי מתן זכויות עובדים, ובפרט מייצג המשרד בעלי משקים חקלאיים בגין תביעות של עובדים זרים בענף החקלאות.

הליך שימוע בטרם פיטורים – זכות השימוע קיימת לכל עובד בטרם יפוטר. זכות השימוע היא זכות אשר נולדה מפסיקת בתי הדין לעבודה. כיום גם עובד במגזר הפרטי זכאי לשימוע בטרם יפוטר. משרדנו מייצג ומייעץ לעובדים ולמעבידים בכל הנוגע לסוגיות העוסקות בקיומו של הליך שימוע בטרם פיטורים ובקיומם של הכללים לעריכתו.

פיטורים והתפטרות – עובד אשר פוטר ממקום עבודתו או שהתפטר בנסיבות מיוחדות, זכאי בהתקיים התנאים לכך, לזכויות מסוימות ובכלל זה לתקופה של הודעה מוקדמת בטרם יפוטר במהלכה ישולם לו שכר מלא וכן לפיצויי פיטורים. משרדנו מייצג עובדים ומעבידים בכל הנוגע לסוגיות העוסקות בהליך הפיטורים או ההתפטרות כדין פיטורין והזכויות הנלוות להליך זה.

הגדרת עובד לעומת קבלן נותן שירותים (פרילנסר) – זכויות עובדים מוענקות בישראל למי שמוגדר כעובד, וזאת להבדיל מקבלן הנותן שירותים ותמורת שירותיו מקבל תשלום כנגד הוצאת חשבונית. במקרים רבים מטשטשים הגבולות וגם נותן שירותים עשוי להיחשב כעובד הזכאי לקבלת מלוא הזכויות עפ"י החוק מהגורם לו הוא סיפק את השירות. בתי הדין קבעו מבחנים שונים על מנת לבדוק את מהות היחסים בין הצדדים. משרדנו מייצג הן עובדים והן מעבידים בסוגיות של הגדרת יחסי העבודה בין שני צדדים על כל ההשלכות הנובעות מכך.

לקבלת מידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין.