משרד גלט כהן ושות' עוסק באופן יומיומי בביצוע עסקאות מקרקעין עבור לקוחות פרטיים, ובכלל זה ביצוע עסקאות מכר יד שנייה, ייצוג ברכישת דירה מקבלן, סיוע וייעוץ ברכישת זכויות מרשות מקרקעי ישראל, עריכת הסכמי שיתוף במקרקעין, ועריכת חוזים מול בעלי מקצוע במסגרת בניית בית מגורים באופן פרטי.

 

פעמים רבות אנו מופתעים לגלות כי רוכשי דירות מקבלן אינם מודעים לכך שעליהם להיות מיוצגים על ידי עורך דין מטעמם בשלב רכישת הנכס, ובפועל רוכשים רבים טועים לחשוב כי עורך הדין של הקבלן מייצג את שני הצדדים בביצוע ההסכם ו/או כי הסכם המכר אשר נמסר על ידי הקבלן הוא הסכם קבוע וגזירת גורל אשר אין ביכולתם של הרוכשים להשפיע על תוכנו.

 

לאור האמור חשוב להבהיר, כי ייצוג הולם בעת רכישת נכס מקבלן הוא מומלץ וחשוב ביותר, עורך דין העוסק בתחום יכול לשפר באופן משמעותי את מצבם המשפטי של לקוחותיו במקרה בו לא יעמוד הקבלן בחלק מהתחייבויותיו. באפשרותו של עורך הדין לכלול תיקונים רבים ומשמעותיים בהסכם המכר באמצעות עריכת "נספח שינויים להסכם" , ובמקרים רבים ובהיותו של עורך הדין מכיר את הנהוג בתחום, יש באפשרותו לסייע ללקוחותיו לשפר את התנאים המסחריים ולהוביל לחיסכון ניכר בעלויות.

 

במשרד גלט כהן ושות' – אנו מלווים ומייעצים ללקוחותינו החל משלב ההחלטה על רכישת נכס חדש מקבלן. אנו מבצעים את כל הבדיקות המשפטיות הנדרשות בטרם ביצוע עסקה, לצורך הבטחת רישום הזכויות בנכס ובמטרה לוודא כי לא קיימות משכנתאות ו/או עיקולים ו/או צווים שונים החלים על הקבלן ואשר מובילים ללקיחת סיכונים מיותרים.

בכלל זה בכל רכישת נכס מקבלן אנו מקפידים לוודא כי רוכשי הדירות מקבלים את הבטוחות הקבועות בחוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), על מנת לוודא כי הרוכשים יקבלו לידיהם בטוחות משמעותיות להבטחת מלוא כספם המשולם לקבלן, כגון: רישום הערת אזהרה, קבלת ערבות בנקאית על מלוא סכום התשלומים, ביטוח ועוד…

בנוסף, אנו בודקים את זכויותיו של הקבלן בקרקע ולשם כך נבדקות הוראות הסכם החכירה ותוקפו, נוסח מכתב ההחרגה מהבנק הממשכן, סטאטוס היתרי הבנייה תוקפם ו/או הצפי לקבלתם, וכמובן נדרש עיון בנסח טאבו, אישור זכויות וכיוצ"ב.

 

למשרדנו ניסיון במתן ייצוג משפטי משני צידי המתרס, כאשר לאחרונה היה מעורב משרדנו במתן ייעוץ וייצוג משפטי לאחת מהחברות הקבלניות המובילות באזור המרכז, אשר נתבעה על ידי עשרות רוכשי דירות בפרויקט מגורים בגין הפרת חוזה המכר כתוצאה מעיכובים משמעותיים במסירת הדירות לרוכשים, וכן כתוצאה מליקויי בנייה שנתגלעו בחלק מהדירות.

תביעות אלו הן דוגמא קלאסית לתביעות המוגשות כנגד קבלני בניין, ובהן ניתן לראות את ההבדל המשמעותי הקיים בין רוכשי דירות אשר זכו לייצוג משפטי הולם בעת ניהול המשא ומתן מול הקבלן בטרם חתימתם על הסכם המכר, לבין הרוכשים אשר בחרו לחתום על הסכם המכר כפי שהוא ומבלי לקבל ייצוג הולם.

רוכשים אשר אינם מיוצגים עשויים למצוא עצמם בעמדת נחיתות אל מול הקבלן במקרה בו מסיבה כלשהי הבנייה לא התנהלה כמתוכנן וקיים צורך לפעול באופן משפטי. לרוב קיימים בידי רוכשים אלו כלים משפטיים חלשים מאלו הקיימים בידי הרוכשים אשר שמרו על זכויותיהם בעת חתימת ההסכם, ועמדו על ניסוח של ההסכם באופן המגן על זכויותיהם.

 

חשוב לציין כי תביעות מקרקעין כנגד קבלנים בגין עיכובים בהשלמת הבנייה ואיחורים במסירת הנכס ו/או כתוצאה מליקויי בנייה ו/או כתוצאה מאי התאמה לתוכניות הן תביעות שכיחות ביותר, אולם  יחד עם זאת דורשות תביעות אלו התמקצעות וידע מצד עורך הדין המייצג ביחס לדינים הספציפיים החלים על הסוגיה.

 

עורכי הדין במשרדנו עתירי ניסיון ובעלי ותק בייצוג לקוחות פרטיים וחברות קבלניות בתביעות מקרקעין, וצברו ידע והצלחות רבות בניהול תיקי מקרקעין מורכבים תוך התמודדות מול רשות מקרקעי ישראל ומשרדי עורכי הדין הגדולים במדינה.

 

משרדנו עוסק הן בייצוג משפטי של קבלנים ובטיפול בתביעות הרוכשים בנושאים שונים, והן בייצוגם של לקוחות פרטיים בשלב רכישת דירה מקבלן, ובעת הצורך אף בנקיטת הליכים משפטיים כנגד קבלנים אשר הפרו את הסכם המכר ו/או חוק המכר ו/או בנושא ליקויי בנייה וכיוצ"ב.

לקריאה נוספת ביחס לעריכת חוזים והסכמים בתחום המקרקעין לחץ כאן>>

 

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא ביצוע עסקאות מקרקעין הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין.