משרד עורכי הדין גלט כהן ושות', מתמחה בתחום הנזיקין ובכלל זה בקיא בכל הנוגע לתביעות נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים. עו"ד לירן כהן ממשרדנו ניהלה בעבר את מחלקת הנזיקין במשרד בלטר גוט אלוני ושות' בטבריה, המדורג מזה שנים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הנזיקין והביטוח.

עו"ד כהן בעלת ניסיון רב בטיפול בתביעות אלו, הן בשלב שלפני הגשת התביעה לבית המשפט וניהול משא ומתן מול חברות הביטוח במקרים של פגיעות קלות, והן בטיפול בתביעות בבית המשפט במקרים של נזקי גוף קשים שהותירו נכויות בנפגע או במקרים שהנפגע נהרג בתאונת הדרכים ויורשיו נדרשים לתבוע את נזקו ואת נזקם.

 

לנוחיותכם מפורט להלן מידע משפטי ראשוני בנושא תאונות דרכים:

תאונות דרכים מתרחשות מידי יום והן חלק מהמציאות היום יומית במדינתנו.

אנשים נפגעים מידי יום בתאונות דרכים בדרגות פציעה שונות, חלקם אף סובלים מנכויות קשות לכל החיים וחלקם מקפחים את חייהם בתאונה.

על מנת להתמודד עם מציאות עגומה זו חוקק חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 המסדיר את הפיצוי המגיע לנפגעי תאונות הדרכים.

 

מהי תאונת דרכים עפ"י החוק:

החוק קובע כי תאונת דרכים היא "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה".

החוק מונה שימושים או פעולות הנכנסים בגדר הגדרת תאונת דרכים כגון, נסיעה, חנייה, עליה וירידה מהרכב, דחיפה או גרירה, טיפול או תיקון דרך, התדרדרות או התהפכות, התנתקות של חלק מהרכב או של המטען וכיוצ"ב.

 

מי זכאי לפיצוי עפ"י החוק:

בהתאם לחוק כל אדם שנפגע פגיעת גוף כתוצאה מתאונת דרכים כהגדרתה בחוק, זכאי לפיצוי מחברת הביטוח, ואין כל רלוונטיות לשאלה מי אשם בגרימת התאונה.

 

איזו חברת ביטוח יש לתבוע במקרה של תאונת דרכים:

כאשר הנפגע הוא נהג הרכב– יש לתבוע את חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נהג במועד התאונה. יודגש כי כאשר מדובר בנהג הרכב, תנאי לקבלת פיצוי הוא קיומו של רישיון נהיגה תקף, רישיון רכב תקף ותעודת ביטוח חובה תקפה למועד התאונה.

כאשר הנפגע הוא נוסע ברכב– יש לתבוע את חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נסע במועד התאונה.

כאשר הנפגע הוא הולך רגל– יש לתבוע את חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שפגע בו במועד התאונה.

כאשר הנפגעים הם נוסע ברכב או הולך רגל ואין חברת ביטוח שתפצה בגין הנזק, יש לתבוע את "קרנית" שהינה תאגיד ציבורי שהוקם מכוח החוק על מנת לפצות את כל אלו שנפגעו בתאונת דרכים ואין מבטח לתבוע בגין נזקי גופם מהתאונה. מדובר במקרים של תאונות "פגע וברח", פגיעה מרכב גנוב, פגיעה מרכב שהיה נהוג על ידי נהג ללא רישיון נהיגה, פגיעה מרכב שלא היה מבוטח בביטוח חובה, פגיעה מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה או פגיעה מרכב שהיה מבוטח בחברת ביטוח שנכנסה להליכי פירוק.

 

מהם הנזקים בגינם ניתן פיצוי בתאונת דרכים

נפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי בגין הנזקים הבאים:

הפסדי שכר – נפגע זכאי לקבל פיצוי על הפסדי השכר שנגרמו לו ממועד התאונה ועד הגשת התביעה, וככל שהתאונה הותירה בו נכות אשר יש בה כדי להשליך על כושר התפקוד של הנפגע, הוא יהיה זכאי לקבל פיצוי עבור הפסדי שכר בעתיד וכן עבור אובדן פנסיה והטבות סוציאליות.

הוצאות רפואיות –  נפגע זכאי לקבל פיצוי בגין ההוצאות הרפואיות שנגרמו לו מאז התאונה ועד מועד התביעה, לרבות הוצאות בגין תרופות, אביזרים רפואיים, נסיעות לבדיקות ומעקב רפואי, ייעוץ עם מומחים, טיפולים רפואיים וכיוצ"ב. ככל שהתאונה הותירה בנפגע נכות אשר תצריך טיפול רפואי גם בעתיד, זכאי הנפגע לפיצוי עבור הוצאות רפואיות בעתיד.

עזרת צד ג' – נפגע זכאי לפיצוי בגין עזרת צד ג' לה הוא נזקק מאז התאונה ועד הגשת התביעה, בין אם מדובר בעזרה בשכר ובין אם מדובר בעזרת קרובי משפחה. מדובר על הוצאות בגין עזרה במשק הבית, עזרה בסיעוד וכיוצ"ב. ככל שהתאונה הותירה בנפגע נכות אשר תצריך סיוע של צד ג' גם בעתיד, זכאי הנפגע לפיצוי עבור עזרת צד ג' בעתיד.

כאב וסבל- נפגע זכאי לפיצוי עבור הנזק הלא ממוני שנגרם לו כתוצאה ממעורבותו ופציעתו בתאונה. סכום זה נקבע לפי נוסחה הקבועה בחוק ומתחשבת בנכות שנותרה לנפגע כתוצאה מהתאונה, בימי האשפוז שלו כתוצאה מפגיעתו ובגילו.

 

כאשר מדובר בפגיעה שהותירה בנפגע נכות קשה והוא מרותק לכיסא גלגלים או נזקק להשגחה צמודה, ישנם ראשי נזק נוספים בגינן ניתן פיצוי ובכלל זה הוצאות בגין ניידות (רכב מיוחד, צורך בהסעות/ נהג), הוצאות בגין התאמת דיור (הוצאות להתאים את הדיור הקיים למגורי נכה), הוצאות מחיה מוגברות, הוצאות נופש ופנאי, הוצאות אפוטרופוס וכיוצ"ב.

בפגיעות קשות ואשפוזים ממושכים מאחר ובירור התביעה עשוי להיערך זמן ממושך וישנן הוצאות מיידיות משמעותיות, ניתן לדרוש מחברת הביטוח תשלומים תכופים שישולמו באופן מיידי עוד בטרם בירור התביעה, וזאת כמקדמה ועל חשבון הסכומים שיקבע כי יש לשלם בתום ההליך.

 

תביעת יורשים ותביעת תלויים של נפגע שנהרג בתאונת דרכים

כאשר אדם נהרג כתוצאה מתאונת דרכים זכאים היורשים שלו לתבוע את נזקו כתוצאה מהתאונה וזכאים התלויים בו לתבוע את נזקם.

הנזקים בגינם זכאים היורשים לפיצוי הם: הוצאות קבורה ואבל, הפסדי שכר בשנים האבודות, הפסדי פנסיה וקצבת זקנה וכאב וסבל.

הנזקים בגינם זכאים התלויים לפיצוי הם: אובדן שירותי אב ובעל/ אם ורעיה והפסדי תמיכה בתלויים.

כאשר ישנה זהות בין היורשים של המנוח לתלויים בו, ישנה חפיפה בין הפסדי התמיכה להם זכאים התלויים ובין הפיצוי בגין השנים האבודות לו זכאים היורשים, ובמקרים אלו יינתן הפיצוי הגבוה מבין השניים בלבד שהוא בדר"כ הפיצוי בגין אובדן השכר בשנים האבודות.

מסכום הפיצוי ינוכו התשלומים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי בגין מות המנוח לרבות קצבת שארים.

 

עד מתי ניתן להגיש תביעה בגין פגיעה בתאונת דרכים

תביעה בגין נזק גוף שנגרם כתוצאה מתאונת דרכים ניתן להגיש עד 7 שנים ממועד התאונה. לאחר 7 שנים התביעה מתיישנת.

כאשר הנפגע הוא קטין ניתן להגיש את התביעה עד 7 שנים מהגיעו לגיל 18.

 

שכר טרחת עורך דין בגין תביעת תאונת דרכים

נהוג כי שכר הטרחה של עו"ד בגין הטיפול בתביעת תאונת דרכים יגבה בצורה של אחוזים מהסכום שיקבל התובע בתום ההליך, כאשר האחוזים קבועים בחוק ומחייבים את כלל עורכי הדין.

 

האחוזים הקבועים בחוק הם כמפורט להלן:

8%+ מע"מ – כאשר התביעה מסתיימת בפשרה בטרם הוגשה תביעה לבית המשפט.

11%+ מע"מ – כאשר הוגשה תביעה לבית המשפט אך התביעה מסתיימת בפשרה לפני פסק דין.

13%+ מע"מ – כאשר התביעה מסתיימת בפסק דין.

 

לקבלת הנחיות ראשוניות לנפגע בתאונת דרכים לחצו כאן

 

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין.