פוליסת תאונות אישיות הינה פוליסה אשר כל רשות מקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוכי מחויבת לרכוש על מנת לבטח את התלמידים הנמצאים בתחום שיפוטה מפני תאונות שעשויות להיגרם להם.

 משרד עורכי הדין גלט כהן ושות', מתמחה בתחום הנזיקין ובכלל זה בקיא בכל הנוגע לתביעות בגין פוליסת תאונת אישיות תלמידים.

עורכי הדין במשרדנו בעלי ניסיון רב בטיפול בתביעות אלו, הן בשלב שלפני הגשת התביעה לבית המשפט וניהול משא ומתן מול חברות הביטוח, והן בטיפול בתביעות המוגשות לבית המשפט.

 

לנוחיותכם מפורט להלן מידע משפטי ראשוני בנושא ביטוח תאונות אישיות תלמידים:

המבוטחים על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים:

כל ילד מגיל 3 ועד גיל 18  הרשום כתלמיד במוסד חינוכי ולומד באותו המוסד, מכוסה במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

יודגש כי גם ילדים הנמצאים בגנים המופעלים על ידי הרשות המקומית מבוטחים במסגרת פוליסה זו.

הכיסוי הביטוחי הניתן על פי פוליסה זו הינו גם מעבר לשעות הלימודים וגם בגין אירועים המתרחשים מחוץ למוסד החינוכי, לרבות אירועים המתרחשים בבית או בחופשה ואף במהלך טיול בחו"ל.

כמו כן אין צורך להוכיח אשם או רשלנות של גורם כלשהו לתאונה, ואין משמעות לאשם תורם מצד הנפגע להתרחשות התאונה.

הפוליסה מכסה גם הורה של תלמיד אשר נטל חלק בפעילות רשמית של המוסד החינוכי ללא קבלת שכר ונפגע במהלך הפעילות- למשל הורה מלווה שנפגע במסגרת טיול בית ספר.

 

האירועים המבוטחים בפוליסה:

הפוליסה מבטחת תאונה כאשר ההגדרה לתאונה בפוליסה היא "אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי הגורם להיזק גופני".

הדגש הוא שיהיה אירוע שניתן לשים עליו את האצבע שהוא התרחש במועד מסוים, ושהוא יהיה בלתי צפוי ויגרום לנזק גוף.

 

 הפוליסה אף מציינת אילו אירועים אינם מבוטחים במסגרת הפוליסה והם:

  • פגיעה בתאונת דרכים- בארץ או בחו"ל.
  • פגיעה כתוצאה ממלחמה, פעולת איבה, טרור וכיוצ"ב.
  • פגיעה במהלך פעילות צבאית.
  • פגיעה בתאונת עבודה.
  • פגיעה כתוצאה מרשלנות רפואית או טיפול רפואי.
  • מחלה שאינה כתוצאה מתאונה.
  • פגיעה כתוצאה מהשתתפות בפעילות עבריינית.
  • פגיעה כתוצאה מרעידת אדמה.

 

ראשי הנזק בגינם ניתן פיצוי במסגרת הפוליסה:

פוליסת תאונות אישיות תלמידים מכסה נזקים ספציפיים. להלן יפורטו הפיצויים הקבועים בפוליסה של חברת הביטוח "איילון" שהינה הפוליסה החלה נכון למועד כתיבת המאמר (תוקפה מיום 1/9/2016 ועד 31/8/2017):

מוות מתאונה– הפוליסה קובעת סכום לפיצוי במקרה מוות (כ- 150,000 ₪).

נכות צמיתה מתאונה– הפוליסה קובעת סכומי פיצוי לפי אחוזי הנכות שיקבעו כאשר בנכויות מעל 80% יינתן מענק חומרה נוסף, וכן לא יינתן פיצוי על נכות נמוכה מ-5%.

סכום הפיצוי הבסיסי ממנו נגזר סכום הפיצוי בהתאם לאחוזי הנכות הוא כ-400,000 ₪ (כך לדוגמא על נכות צמיתה של 10% יתקבל פיצוי בסך של 40 אלף ש"ח).

בנכויות מעל 80% יתווסף מענק חומרה בסך 50% מגובה הפיצוי לעיל, ולפיכך הסכום בגין 100% נכות הוא כ-600,000 ₪ לאחר הוספת מענק חומרה.

נכות זמנית מתאונה– הפוליסה קובעת סכומי פיצוי בגין התקופה בה הנפגע היה בעל נכות זמנית, כלומר שהה באי כושר בעקבות ימי מחלה.

הפיצוי הוא בסך 213 ₪ ליום בתנאי שלנפגע נכות זמנית במשך 90 ימים רצופים לפחות. התקופה המקסימאלית בגינה ישולם פיצוי עבור נכות זמנית הינה 6 חודשים.

בגין הימים בהם היה הנפגע מאושפז בבית חולים תשולם תוספת של 50% לכל יום אשפוז.

הוצאות רפואיות– הפוליסה מעניקה החזר בגין הוצאות רפואיות שאינן מכוסות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי בגובה של 10% מההוצאות. אין החזר על הוצאות של טיפולי שיניים, ייעוץ לקביעת דרגת נכות והוצאות שעומדות להיות משולמות מגורם אחר.

 

הפיצוי עבור הורה מלווה בהתאם לפוליסה שונה מהפיצוי עבור התלמיד:

מוות בתאונה– כ-150,000 ₪.

נכות מתאונה– בגין 100% נכות כ-400,000 ₪. בגין נכות חלקית ייגזר סכום הפיצוי מסכום זה לפי גובה הנכות.

נכות זמנית מתאונה– 213 ₪ ליום בתנאי שלנפגע נכות זמנית במשך 45 ימים רצופים לפחות. התקופה המקסימאלית בגינה ישולם פיצוי עבור נכות זמנית הינה 3 חודשים.

 

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה:

תקופת ההתיישנות לתביעה בגין פוליסת ביטוח תאונות אישיות הינה 3 שנים בלבד.

כאשר הנפגע הוא קטין, 3 השנים יחלו להיספר מהגיעו לגיל 18. כלומר נפגע קטין יוכל לתבוע לפי הפוליסה עד הגיעו לגיל 21.

לקריאת המלצות ראשוניות כיצד לפעול במקרה של תאונה לחצו כאן

 

לקבלת ייעוץ משפטי הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות אתר האינטרנט ו/או ישירות עם עורכי הדין.